1. بیژن سعادتیان , محمد کافی , محمد بنایان اول , جعفر نباتی , ارزیابی اثر زمان و غلظت محلول‌پاشی پاکلوبوترازول بر تولید و خصوصیات جوانه‌زنی ریزغده‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۷۸۶-۷۹۷
 2. محمد بنایان اول , مرتضی گلدانی , محمدرضا نادری , سارا اسدی , بررسی رابطه آب و هوا با عملکرد و کارایی مصرف نور در کدو پوست کاغذی , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۸۳۹-۸۵۱
 3. محمد بنایان اول , فاطمه یعقوبی شاه نشین سفلی , زهرا رشیدی , سیاوش برده جی , اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر فنولوژی، شاخصهای رشدی و عملکرد دو رقم عدس در شرایط دیم مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۹۳۹-۹۵۶
 4. بیژن سعادتیان , محمد کافی , محمد بنایان اول , جعفر نباتی , تأثیر کاربرد پاکلوبوترازول و بنزیل آمینوپورین در دو مرحله رشدی، بر عملکرد و شکستن خواب ریزغده های سیب زمینی , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۵۱-۶۳
 5. نسرین صالح نیا , امین علیزاده , سیدحسین ثنائی نژاد , محمد بنایان اول , آذر زرین , بررسی خروجی مدلهای پیشبینی عددی تحت سناریوی 5.RCP4 درپیشبینی خشکسالی های هواشناسی , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۱-۹
 6. محمد بنایان اول , سارا اسدی , حسن صالحی , سعیده کوزه گران , ارزیابی رابطه بارش تجمعی و عملکرد گندم و جو با استفاده از شاخص یکنواختی در منطقه نیمه‌خشک مشهد , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۶۳۶-۶۴۶
 7. سروناز فرهنگ فر , محمد بنایان اول , حمیدرضا خزاعی , محمد موسوی بایگی , بررسی تولید کلزا در شرایط خشکی و تغییر اقلیم , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۳۵۵-۳۶۷
 8. میلاد نوری , مهدی همایی , محمد بنایان اول , بررسی تغییرات تبخیر و تعرق مرجع طی سده ی بیست و یکم در برخی مناطق نیمه خشک ایران , تحقیقات آب و خاک ایران , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۲۴۱-۲۵۲
 9. مریم عرفانیان ارغوانیان سرشوری , حسین انصاری , امین علیزاده , محمد بنایان اول , برآورد روابط فراوانی- تداوم- دوره بازگشت نمایه های فرین (حدی) اقلیمی در نقاط مختلف استان خراسان رضوی , تحقیقات جغرافیایی , دوره ( ۳۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۳۷-۵۰
 10. یاور پور محمد , محمد موسوی بایگی , امین علیزاده , علی نقی ضیائی , محمد بنایان اول , برآوردبهره‌وری آب محصولات عمده دشت نیشابور و بهینه‌سازی سطح زیر کشت محصولات , آب و خاک , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۱۱۲-۱۲۶
 11. زهره امینی , مهدی پارسا , مهدی نصیری محلاتی , محمد بنایان اول , اثر حذف برگ بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و رژیم‌های آبیاری , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۹-۲۱
 12. زهره امینی , مهدی پارسا , مهدی نصیری محلاتی , محمد بنایان اول , اثر حذف مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (482 Cicer arietinum var. ILC) تحت تأثیر سطوح نیتروژن و آبیاری , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۱۳۸-۱۴۹
 13. حسین حمامی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی پارسا , محمد بنایان اول , اسکندر زند , بررسی اثر کاربرد روغن های گیاهی بر کشش سطحی، پخشیدگی و کارایی علف کش (Avena ludoviciana Durieu.) ستوکسیدیم در کنترل یولا فوحشی , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۱-۱۲
 14. محمد کریم زاده مقدم , امین علیزاده , حسین انصاری , محمد قربانی , محمد بنایان اول , بهینه سازی بهره وری آب و کارایی انرژی در انتخاب الگوی کشت , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۸۴۹-۸۵۹
 15. حکیمه هاتف , محمود دانشورکاخکی , محمدرضا کهنسال , محمد بنایان اول , ناصر شاه نوشی فروشانی , بررسی آسیب‌پذیری اقتصادی از نوسانات اقلیمی (مطالعه ‏موردی: استان خراسان رضوی)‏ , هواشناسی کشاورزی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۶۱-۷۰
 16. بیژن سعادتیان , محمد کافی , محمد بنایان اول , جعفر نباتی , ارزیابی اثر محلول پاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر خصوصیات فتوسنتزی برگ گیاهچه سیب زمینی در مرحله استولون دهی , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۱۱۱-۱۲۲
 17. اردلان ذوالفقاران , امین علیزاده , سعید خاوری , محمد بنایان اول , حسین انصاری , بررسی و مقایسه بهره وری آب در کشت نشایی و مستقیم ذرت در رژیم های مختلف آبیاری , آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰
 18. سعید کامل ارومیه , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , فاطمه - هلن قانع استادقاسمی , محمد بنایان اول , ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم نیتروژن در گاوهای شیری , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۵۶۹-۵۸۳
 19. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , پیش بینی تاثیر فضای سبز بر تغییرات خرد اقلیمی اماکن مسکونی مشهد طی گرمترین دوره سال , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۵۳۷-۵۴۶
 20. علیرضا باقری , رضا قربانی , محمد بنایان اول , اورس شافنر , مطالعه غنای گونه‌های گیاهی در زیستگاه‌های با شدت‌های مختلف چرا در پارک ملی گلستان و مناطق همجوار , بوم شناسی کاربردی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۵۱-۶۴
 21. محمد کاظمی , محمد بنایان اول , رضا قربانی , آنالیز کمّی امنیت غذایی در استان خراسان رضوی بر مبنای تولید سیب زمینی , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۱۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۶۳-۷۵
 22. محمد کاظمی , محمد بنایان اول , رضا قربانی , آنالیز کمی امنیت غذایی در استان خراسان رضوی بر مبنای تولید سیب زمینی , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۶۳-۷۵
 23. سید مهدی جوادزاده , پرویز رضوانی مقدم , محمد بنایان اول , جواد اصیلی , دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی چای ترش Hibiscus sabdariffa L.) ( , پژوهش های بذر ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۱۲۹-۱۴۱
 24. اردلان ذوالفقاران , امین علیزاده , سعید خاوری , محمد بنایان اول , حسین انصاری , بررسی و مقایسه بهره وری آب در کشت نشایی و مستقیم ذرت در رژیمهای مختلف آبیاری , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۵۰۸-۵۱۹
 25. ارمغان کوثری مقدم , حسن صدرنیا , حسن عاقل , محمد بنایان اول , پیش بینی روزهای کاری برای عملیات خاک ورزی ثانویه و کاشت پاییزه , ماشین های کشاورزی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۵۳۷-۵۴۶
 26. اعظم لشکری تخم مرز , محمد بنایان اول , علیرضا کوچکی , امین علیزاده , یانگ سای چوی , سئون کی پارک , بررسی امکان سنجی استفاده از پایگاه داده AgMERRA برای ساخت داده های ناقص و گمشده موجود در داده های ایستگاه های سینوپتیک , آب و خاک , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۷۴۹-۱۷۵۸
 27. میلاد نوری , مهدی همایی , محمد بنایان اول , بررسی روند تغییرات شاخص خشکی طی دوره‌ 2100-1966 در شمال غرب ایران , مهندسی و مدیریت آبخیز , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۴۳۹-۴۵۳
 28. نجمه مجیدی خلیل اباد , امین علیزاده , محمد قربانی , حسین انصاری , محمد بنایان اول , بررسی تأثیر بخش تقاضای بازار آب بر الگوی کشت بهینه، درآمد کشاورزان و استفاده پایدار از منابع آب (محدوده مطالعاتی مشهد-چناران) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۸۲۰-۸۲۹
 29. مهدی یوسف نیا , محمد بنایان اول , سرور خرم دل , ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) و شوید (Anethum graveolens L.) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۴۱۲-۴۲۴
 30. سیدابوالقاسم حقایقی مقدم , امین علیزاده , مسعود احمدی , محمد بنایان اول , حسین انصاری , تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب چغندرقند پاییزه در منطقة مشهد , تحقیقات مهندسی کشاورزی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۱۵-۳۰
 31. عفت غلامی شرفخانه , محسن جهان , محمد بنایان اول , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , اثر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر برخی ویژگی‌‌‌‌‌‌‌های اگرواکولوژیکی و عملکرد، اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۷۹-۱۸۹
 32. سمر خیامیم , محمد بنایان اول , حمید نوشاد , فرانک روزبه , شبیه سازی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد چغندرقند , چغندرقند , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱-۱۵
 33. نجمه مجیدی خلیل اباد , امین علیزاده , محمد قربانی , محمد بنایان اول , حسین انصاری , شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای آب در سطح خرد با رویکرد بهبود استفاده از آب(محدوده مطالعاتی مشهد- چناران) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۲۹۲-۳۰۲
 34. سیدرضا امیری ده احمدی , مهدی پارسا , محمد بنایان اول , مهدی نصیری محلاتی , آنالیز خلاء عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرایط اقلیمی نیمه خشک: مطالعه شبیه سازی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۸۴-۹۸
 35. سودابه سیفی , امین علیزاده , کامران داوری , محمد بنایان اول , ارزیابی توابع کاهش جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی در گیاه چمن , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۱۳۱-۱۴۲
 36. بی بی ملیحه میرهاشمی , محمد بنایان اول , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی ضریب خاموشی، روند جذب و کارایی مصرف نور در زعفران , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۲۰۳-۲۱۶
 37. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , مطالعه تاثیرات پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد , علوم باغبانی ایران , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۴۷۳-۴۶۱
 38. محمد کاظمی , بی بی ملیحه میرهاشمی , فاطمه حسن زاده اوّل , محمد بنایان اول , فشرده سازی بوم شناختی از طریق افزایش کارایی مصرف نور در بوم نظام زراعی کم‌نهاده تولید شنبلیله , بوم شناسی کاربردی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۶۵-۷۵
 39. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , پیش‌بینی میزان رشد ابعاد مختلف زیتون تلخ(Melia azedarach) و توت زینتی (Morus alba) در فضای سبز شهری , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۹۹-۱۰۹
 40. سمیرا سبزواری , محمد کافی , محمد بنایان اول , حمیدرضا خزاعی , مطالعه نیاز حرارتی، صفات رشدی و عملکرد دو گونه موسیرایرانی .Allium altissimum Regel و .A. hertifulium Boiss در تیمارهای مختلف تراکم، وزن پیاز و حذف ساقه گل دهنده , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۸۳۶-۸۴۷
 41. فریده السادات هاشمی نسب خبیصی , محمد موسوی بایگی , بهرام بختیاری , محمد بنایان اول , اثر بارش بر عملکرد گندم دیم و شاخص رضایتمندی نیاز آبی در مقیاس زمانی مختلف , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۱-۱۳
 42. رستم یزدانی بیوکی , محمد بنایان اول , حمیدرضا خزاعی , حمید سودایی زاده , بررسی عملکرد و کارایی مصرف نور مرزنجوش وحشی ( Origanum vulgare subsp. virid ( در پاسخ به کودهای اوره و آزوکمپوست , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۱۰۳-۱۲۲
 43. پرویز رضوانی مقدم , حامد منصوری , محمد بنایان اول , امیر لکزیان , مدیریت کوددهی نیتروژن، آبیاری و تراکم کاشت در گیاه دارویی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium) با استفاده از روش بهینه سازی مرکب مرکزی , دانش کشاورزی و تولید پایدار , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۴۱-۶۰
 44. جواد رضایی , محمد بنایان اول , احمد نظامی , محسن مهرور , باقر محمودی , آنالیز رشد چغندرقند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیا , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۶۸۳-۶۹۲
 45. مریم عرفانیان ارغوانیان سرشوری , حسین انصاری , امین علیزاده , محمد بنایان اول , بررسی تغییرات شاخص های حدی هواشناسی در استان خراسان رضوی , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۸۱۷-۸۲۵
 46. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , مطالعه تأثیر پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد , علوم باغبانی ایران , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۴۶۱-۴۷۳
 47. فرزاد حسین پناهی قروچائی , محمد کافی , مهدی پارسا , مهدی نصیری محلاتی , محمد بنایان اول , ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم تحت شرایط تنش خشکی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۳۸۷-۴۰۲
 48. میترا رحمتی , غلامحسین داوری نژاد , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , اثر تنش کم آبی بر رشد درخت هلو در شرایط مدیریتی باغ تجاری , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۹۴۰-۹۵۰
 49. مژده جامعی , محمد موسوی بایگی , محمد بنایان اول , اعتبار سنجی برآوردهای بارندگی روزانه شبکه APHRODIT و برآورد حاصل از درون یابی مکانی بارندگی در استان خوزستان , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۶۲۶-۶۳۸
 50. فاطمه چوپان کهنه قوچان , محمد بنایان اول , قربانعلی اسدی , جواد شباهنگ , تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست کاغذی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۳۸۳-۳۹۲
 51. سّمیه تکاسی , محمد بنایان اول , حمید رحیمیان مشهدی , علی قنبری , ابراهیم کازرونی منفرد , پرنیلسن کودسک , در گوجه فرنگی (Orobanche aegyptiaca) کنترل شیمیایی گل جالیزمصری با علفکش های گلایفوسیت و سولفوسولفورون , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۱۹۴-۲۰۲
 52. فاطمه حسن زاده اوّل , پرویز رضوانی مقدم , محمد بنایان اول , رضا خراسانی , تأثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی بر ویژگی های بنه دختری و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) در سال اول , پژوهش های زعفران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۷۳-۸۴
 53. سیدرضا امیری ده احمدی , مهدی پارسا , محمد بنایان اول , مهدی نصیری محلاتی , رضا دیهیم فرد , اثر سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط آب و هوایی مشهد , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۶۶-۷۷
 54. محمد بنایان اول , رستم یزدانی بیوکی , حمید سودایی زاده , حمیدرضا خزاعی , بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن شیمیایی و آلی بر عملکرد اقتصادی و کارایی مصرف نیتروژن مرزنجوش وحشی (Origanum vulgare L.) تحت شرایط‌های اقلیمی یزد و مشهد , پژوهش در اکو سیستمهای زراعی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱-۱۴
 55. الهه مرادی مرجانه , محمد بنایان اول , پرویز رضوانی مقدم , شرکت شباهنگ - جواد , اثرات مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۲۱-۳۰
 56. جواد رضائی , محمد بنایان اول , احمد نظامی , محسن مهرور , باقر محمودی , رفتارهای فیزیولوژیک چغندر قند در واکنش به بیماری ویروسی ریزومانیا , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱۳۸-۱۴۶
 57. علیرضا باقری , رضا قربانی , محمد بنایان اول , اورس شافنر , اثر سطوح مختلف حفاظت محیط زیست بر تنوع گونه های گیاهی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۶۰-۶۹
 58. فاطمه حسن زاده اوّل , بی بی ملیحه میرهاشمی , محمد کاظمی , محمد بنایان اول , ارزیابی سودمندی، رقابت و جذب و کارایی مصرف تابش درکشت مخلوط در منطقه مشهد (Trifolium resupinatum L.) و شبدر ایرانی (Satureja hortensis L.) مرزه تابستانه , علوم زراعی ایران , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱۹۱-۲۰۸
 59. سّمیه تکاسی , محمد بنایان اول , حمید رحیمیان مشهدی , علی قنبری , ابراهیم کازرونی منفرد , اختلاف در پاسخ ارقام گوجه فرنگی به آلودگی گل جالیز مصری , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۴۲۵-۴۲۸
 60. متین حقیقی خواه , محمد خواجه حسینی صالح اباد , محمد بنایان اول , اثر دما و عمق آب بر خصوصیات جوانه زنی ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli L.) در شرایط آزمایشگاه , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۴۸۳-۴۹۱
 61. ابراهیم کازرونی منفرد , سّمیه تکاسی , محمد بنایان اول , بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام هوایی شبدر برسیم خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه چند گونه علف هرز , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۵۰۹-۵۱۲
 62. احسان عیشی رضائی , رستم یزدانی بیوکی , محمد بنایان اول , بررسی و تعیین آستانه و طول فصل بارانی برای مکان های مختلف شمال شرقی ایران , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۱۱۷۶-۱۱۸۹
 63. محمدرضا نادری , مرتضی گلدانی , محمد بنایان اول , تأثیر نوسانات سالانه‌ی متغیرهای آب و هوایی بر توسعه‌ی سطح برگ گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) , پژوهش در اکو سیستمهای زراعی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۴۷-۶۱
 64. اعظم عربی یزدی , سیدحسین ثنائی نژاد , محمد بنایان اول , برآورد آنومالی بارش و دمای سالانه در شمال شرق ایران و تاثیر آن بر عملکرد محصول گندم دیم , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۵۴۴-۵۵۸
 65. آمنه میان آبادی , امین علیزاده , سیدحسین ثنائی نژاد , محمد بنایان اول , علیرضا فریدحسینی , ارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی) , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۹۱۹-۹۲۷
 66. فاطمه حسن زاده اوّل , پرویز رضوانی مقدم , محمد بنایان اول , رضا خراسانی , تاثیر وزن بنه مادری و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد بنه و گل زعفران (Crocus sativus L.) , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۲۲-۳۹
 67. بتول اشرف , امین علیزاده , محمد موسوی بایگی , محمد بنایان اول , صحت سنجی داده های دما و بارش شبیه سازی شده توسط اجرای منفرد و گروهی پنج مدل AOGCM برای منطقه شمال شرق ایران , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۲۵۳-۲۶۶
 68. متین حقیقی خواه , محمد خواجه حسینی صالح اباد , محمد بنایان اول , بررسی روشهای مختلف شکستن خواب بر خصوصیات جوانه زنی بذور گونه های Echinochloa orizy cola و Echinochloa. crus galli سوروف , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۲۵۵-۲۵۷
 69. آمنه میان آبادی , امین علیزاده , سیدحسین ثنائی نژاد , محمد بنایان اول , علیرضا فریدحسینی , ارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی) , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۹۱۹-۹۲۷
 70. محمد بنایان اول , احمد نظامی , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , استفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسان , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۶۳۴-۶۴۲
 71. علیرضا دهقان بهابادی , محمد بنایان اول , محمد خواجه حسینی صالح اباد , ابراهیم ایزدی دربندی , سجّاد میجانی , شبیه سازی الگوی سبز شدن گونه های علف هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) بر اساس مدل‌های سیگموئیدی , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۴۵۷-۴۶۶
 72. سمیرا صبوری راد , محمد کافی , احمد نظامی , محمد بنایان اول , بررسی رفتار جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) در واکنش به درجه حرارت ها و تنش های مختلف شوری , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۲۸۲-۲۹۳
 73. فرزاد حسین پناهی , محمد کافی , مهدی پارسا , مهدی نصیری محلاتی , محمد بنایان اول , بهره گیری از رهیافت مدلسازی در طراحی تیپ ایده آل گندم برای شرایط تنش خشکی , پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۱۲۳-۱۴۷
 74. ایمان حسام عارفی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , محمد بنایان اول , بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر عملکرد، فتوسنتز و پیگمانتهای Allium ) فتوسنتزی، کلروفیل و غلظت نیتروژن اجزای گیاه دارویی و صنعتی موسیر , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۲۰۷-۲۱۴
 75. فرشته صفری , محمد بنایان اول , محمدحسن راشدمحصل , تاثیر جهت های مختلف نمونه برداری بر دقت نقشه های پراکنش علف های هرز , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۱۶۲-۱۷۰
 76. بی بی ملیحه میرهاشمی , محمد بنایان اول , شبیه‌‌سازی شاخص سطح برگ و عملکرد کلزا تحت شرایط تنش آب در اقلیم نیمه‎خشک , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۳۹۲-۴۰۳
 77. علیرضا فریدحسینی , اتنا روشنی , مریم عرفانیان ارغوانیان سرشوری , محمد بنایان اول , امین علیزاده , بررسی و آنالیز زمانی-مکانی دوره های خشک سالانه و فصلی در استان خراسان , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۴۷۱-۴۸۳
 78. زهرا کریمیان , آزاده موسوی بزاز , محمد بنایان اول , مدل سازی سطح برگ گیاه دارویی بادرشبی با استفاده از روشهای تخریبی و غیرتخریبی , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۱۷۶-۱۸۶
 79. نسرین سیاری , امین علیزاده , محمد بنایان اول , علیرضا فریدحسینی , مسعود رضا حسامی کرمانی , بررسی روند خشکسالی تحت شرایط تغییر اقلیم در حوضه کشف رود , پژوهش های اقلیم شناسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۲۱-۴۲
 80. سمیرا صبوری راد , محمد کافی , احمد نظامی , محمد بنایان اول , بررسی ویژگیهای جوانه زنی بذر کوشیا در واکنش به دما و پتانسیل آب , تحقیقات مرتع و بیابان ایران , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۵۷۸-۵۹۲
 81. ابراهیم امیری , مجتبی رضایی , محمد بنایان اول , در شرایط محدودیت آبیاری و کود نیتروژن ORYZA ارزیابی مدل رشد گیاهی برنج 2000 (واسنجی و اعتباریابی) , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸, صفحه ۷۵۷-۷۶۹
 82. نسرین سیاری , امین علیزاده , محمد بنایان اول , علیرضا فریدحسینی , مسعودرضا حسامی کرمانی , مقایسه دو مدل گردش عمومی جو (HadCM3, CGCM2) در پیش بینی پارامترهای اقلیمی و نیاز آبی گیاهان تحت تغییراقلیم (مطالعه موردی: حوضه کشف رود) , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸, صفحه ۹۱۲-۹۲۵
 83. اعظم لشکری تخم مرز , امین علیزاده , محمد بنایان اول , بررسی امکان کاهش اثر تغییر پارامترهای اقلیمی بر تولید ذرت دانه ای در شمال شرق ایران , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸, صفحه ۹۲۶-۹۳۹
 84. ابراهیم امیری , تیمور رضوی پور , محمد بنایان اول , ارزیابی عملکرد و بهره وری آب در برنج تحت شرایط مدیریت مختلف آبیاری و فاصله ORYZA کاشت با استفاده از مدل 2000 , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸, صفحه ۱-۱۹
 85. محمد بنایان اول , سعید خانی نژاد , صادق قربانی , ایمان حسام عارفی , ارزیابی نوسان برخی مولفه های تولیدی گیاه به گیاه در گیاهان دارویی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸, صفحه ۳۶۸-۳۷۸
 86. فرزاد حسین پناهی قروچائی , محمد کافی , مهدی پارسا , مهدی نصیری محلاتی , محمد بنایان اول , ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم مقاوم و حساس به خشکی تحت شرایط تنش رطوبتی با بهره گیری از مدل پنمن-مونتیث فائو , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۴۷-۶۳
 87. سمیرا صبوری راد , محمد کافی , احمد نظامی , محمد بنایان اول , برآورد دماهای کمینه، بهینه و بیشینه جوانه زنی بذر کوشیا با استفاده از مدل پنج - پارامتری بتا , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۱۹۱-۱۹۷
 88. محمدصادق غضنفری مقدم , امین علیزاده , محمد موسوی بایگی , علیرضا فریدحسینی , محمد بنایان اول , مقایسه مدل PERSIANN با روشهای درون یابی به منظور کاربرد در تخمین مقادیر بارندگی روزانه - خراسان شمالی , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۲۰۷-۲۱۵
 89. سّمیه تکاسی , محمدحسن راشدمحصل , محمد بنایان اول , بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای هوایی یونجه بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های چهار گونه علف هرز , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۵۹-۶۸
 90. سعید صوفی زاده , مجید آقاعلیخانی , محمد بنایان اول , اسکندر زند , گریت هوگنبوم , احمد مصدق منشادی , اثر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) در شرایط رقابت با علف های هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) و ارزن , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۱۷-۳۳
 91. محمد بنایان اول , میترا رحمتی , عسکر غنی , بنت الهدی قویدل , آنالیز کمی رشد و تولید دو رقم محلی و تجاری تربچه در واکنش به تراکم کاشت , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱, صفحه ۱۰۰۲-۱۰۱۱
 92. امین علیزاده , نسرین سیاری , مسعود رضا حسامی کرمانی , محمد بنایان اول , علیرضا فریدحسینی , بررسی پتانسیل اثرات تغییراقلیمی بر منابع و مصارف آب کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه کشف رود) , آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۸۱۵-۸۳۵
 93. صادق قربانی , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , محمد بنایان اول , اثر کاربرد اسید هیومیک در آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۱۲۳-۱۳۱
 94. نسرین سیاری , محمد بنایان اول , امین علیزاده , محمد بهیاری , بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها , آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۱۰۷-۱۱۷
 95. محمد بنایان اول , آزاده محمدیان , امین علیزاده , بررسی نوسان پذیری اقلیمی در شمال شرق ایران , آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۱۱۸-۱۳۱
 96. امین علیزاده , اتنا روشنی , محمد بنایان اول , بررسی خصوصیات بارش های جوی به منظور استفاده های زراعی (مطالعه موردی دشت مشهد- چناران) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۱۱-۲۱
 97. محمد بنایان اول , ارزیابی کارایی مدل های رشد، نمو گیاهان زراعی در شرایط افزایش CO2 , آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۱۱۵-۱۲۶
 98. حسن مکاریان , محمدحسن راشدمحصل , محمد بنایان اول , مهدی نصیری محلاتی , مطالعه پویایی مکانی جمعیت های علف هرز در یک مزرعه زعفران (Crocus sativus L.) با اسفاده از ژئواستاتیستیک , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵
 99. بهرام اندرزیان , عبدالمهدی بخشنده , محمد بنایان اول , یحیی امام , ارزیابی مدل رشد و نمو گندم در شرایط اهواز , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳, صفحه ۱۱-۲۲
 100. آسیه سیاه مرگویی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , محمد بنایان اول , علی اصغر محمدآبادی , ارزیابی مدیریت متعارف در تناوبهای آیش-جوعلوفه ای و چغندر قند- جوعلوفه ای و اثر آن بر تراکم و روش توزیع گونه های مختلف علف هرز , علوم آب و خاک , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۷
 101. بهرام اندرزیان , عبدالمهدی بخشنده , قدرت اله فتحی , سعید خلیل عالمی , محمد بنایان اول , یحیی امام , مدلی برای شبیه سازی نمو گیاهان زراعی , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۷۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۷, صفحه ۷۰-۷۹
 102. آسیه سیاه مرگویی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , محمد بنایان اول , حمید رحیمیان مشهدی , ارز یابی تغییرات مکانی و واکنش علفهای هرز به عملیات زراعی متداول در یک مزرعه چغندر قند در مشهد , علوم آب و خاک , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳
 103. مهدی راستگو , علی قنبری , محمد بنایان اول , حمید رحیمیان , اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن و تراکم علف هرز بر تولید بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis ) در گندم پاییزه , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲, صفحه ۴۵-۵۶
 104. مهدی راستگو , علی قنبری , محمد بنایان اول , حمید رحیمیان , بررسی شاخصهای رشد خردل وحشی (Sinapis arvensis) و گندم پاییزه در پاسخ به میزان و زمان مصرف نیتروژن , علمی کشاورزی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۶, صفحه ۵۱-۶۳
 105. مهدی نصیری محلاتی , علی قنبری , محمد بنایان اول , محمدحسن راشدمحصل , اثرات مقدار بذر و كود نيتروژن بر رقابت خردل وحشي (Sinapis arvensis L.) باگندم پاييزه (Triticum aesti , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۲
 106. مهدی راستگو , علی قنبری , محمد بنایان اول , حمید رحیمیان , اثر میزان و زمان مصرف نیتروژن بر آستانه خسارت اقتصادی خردل وحشی در گندم پاییزه , حفاظت گیاهان , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۲, صفحه ۱۱-۲۰
 107. محمد بنایان اول , محمدحسن راشدمحصل , ديده باني فصلي علفهاي هرز يك مزرعه چغندرقند در شرايط مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۱
 108. محمد بنایان اول , محمدحسن راشدمحصل , مطالعه پويايي مكاني جمعيت هاي علف هرز يك مزرعه ذرت با استفاده از ژئواستاتيستيك , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲
 109. سمر خیامیم , داریوش مظاهری , محمد بنایان اول , جواد گوهری , محمد رضا جهانسوز , بررسی ویژگیهای فیزیولوژیک و تکنولوژیک چغندر قند , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۶۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۷, صفحه ۲۱-۲۹
 110. محمدحسن راشدمحصل , محمد بنایان اول , تأثير سه سيستم تاوب بر روي تنوع و پراكنش بانك بذر جوامع علف هاي هرز , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۴
 111. حسن مکاریان , حمید رحیمیان مشهدی , محمد بنایان اول , ابراهیم ایزدی دربندی , اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (.Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۴, صفحه ۲۷۱-۲۷۹
 112. علیرضا کوچکی , محمد بنایان اول , ارزیابی مدل ceres - wheat در دو نقطه متفاوت اقلیمی در استان خراسان , بیابان- Desert , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲, صفحه ۱-۱۰
 113. مهدی راستگو , علی قنبری , محمد بنایان اول , حمید رحیمیان , تاثیر خردل وحشی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم پاییزه در مقادیر و زمان های مصرف نیتروژن , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۰, صفحه ۱۶-۲۴
 114. محمد بنایان اول , حمید رحیمیان مشهدی , توليد و تسهيم ماده خشك تاج خروس در كشت خالص و مخلوط با ذرت1 , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۶
 115. حمید رحیمیان مشهدی , محمد بنایان اول , علی قنبری , مهدی راستگو , تاثير خردل وحشي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم پاييزه در مقادير و زمانهاي مصرف نيتروژن , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۲
 116. محمد بنایان اول , BAMnut : مدل شبيه سازي رشد و نمو بادام زميني بامبارا , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۲